Blog
Zpět na blog

Bi-wiring – vyplatí se?

Mnoho audiofilů hledá způsoby, jak zlepšit kvalitu zvuku své audiosestavy. Možností je celá řada. Je dobré připomenout, že existují i jednoduchá řešení, která nevyžadují velký rozpočet. Majitelé vybraných podlahových modelů Indiana Line by rozhodně měli zvážit využití bi-wiringu, protože výrobce takovou variantu předpokládal. Jaké výhody bi-wiring přináší? Všechny otázky vám vysvětlíme v tomto článku.

Obsah: Bi-wiring – vyplatí se?

  1. Co je to bi-wiring?
  2. Vyplatí se využívat bi-wiring?
  3. Bi-wiring vs. bi-amping
  4. Bi-wiringové kabely
  5. Jak připojit kabely?
  6. Názory na bi-wiring
  7. Souhrn
Indiana Line Diva 660

Co je to bi-wiring?

Pro vysvětlení podstaty bi-wiringu je třeba alespoň stručně připomenout způsob připojení reprosoustav k zesilovači nebo receiveru. Standardem je připojení jednoho páru reproduktorových kabelů k výstupním terminálům zesilovače. Na opačné straně se kabely připojí ke vstupním terminálům na zadnich stěnách reprosoustav. Výhodu tohoto základního zapojení představuje samozřejmě jeho jednoduchost. Stačí pouze základní reproduktorové kabely. Pokud se však na toto zapojení podíváme z technické stránky, je zřejmé, že signál ze zesilovače přenáší k jednotlivým reproduktorům jediný kabel, ať už jde o výkonově exponovaný (středo)basový měnič nebo malý tweeter.

Někteří výrobci nabízejí u reprosoustav dva pary vstupních terminálů. Takové řešení najdete mimo jiné u podlahových modelů Indiana Line z řad Tesi a Nota.

Začínající uživatelé se často ptají, jaký je účel „čtyřdrátového” zapojení. Jde pouze o možnost oddělit signál, který putuje k reproduktorům, zpracovávajícím jednotlivé části akustického pásma.

Indiana Line Tesi 261

Vyplatí se využívat bi-wiring?

Mnoho uživatelů zajímá, zda má bi-wiring smysl. Pro zodpovězení této otázky je důležité vědět, nakolik ovlivňuje reproduktorový kabel kvalitu zvuku. Nebojte se však fyzikálních vzorců. Vysvětlíme vám to jednoduše.

U reprosoustav s jednym párem vstupních terminálů elektrický signál putuje do elektrické výhybky, kde se teprve rozděluje do jednotlivých reproduktorů. Uživatelé takových konstrukcí nemohou využívat výhod bi-wiringu. Amatérské úpravy, které mají za následek ztrátu záruky, samozřejmě ignorujeme.

Zaměřme se tedy na reprosoustavy se dvěma páry vstupnách terminálů, které jsou připravené na bi-wiring. Tyto modely využívají jinou konstrukci elektrických výhybek. U reprosoustav, které využívají paralelní elektrické výhybky, disponuje každý reproduktor samostatnými filtry. Jejich úkolem je odstranit případné nežádoucí složky v audio signálu.

Při reprodukci basů vznikají velké proudové impulzy, které mohou ovlivnit další pásma. Hlavní výhodou bi-wiringového zapojení je proto oddělení nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního signálu.

Uživatelé modelů, které mají na zadnich stěnách dva páry vstupních terminálů, by si měli uvědomit, jakým způsobem se signál šíří, než se dostane k jednotlivým reproduktorům. Tedy, při použití jednoduchých reproduktorových kabelů signál ze zesilovače putuje do vysokotónových měničů přes přípojku, která není u většiny reprosoustav nejkvalitnější, takže signál je zkreslený dříve, než k vysokotónovým měničům dorazí. Samozřejmě existují reprosoustavy, které jsou vybaveny kvalitními vstupními terminály, ale je třeba připomenout, že jde většinou o highendové modely.

Indiana Line Diva 660

To znamená, že připojením reprosoustav, které výrobce připravil pro bi-wiring (např. modely Indiana Line z řady Diva, s výjimkou Diva 752), klasickými reproduktorovými kabely s jedním párem konektorů plně nevyužijete zvukový potenciál reprosoustav. U modelů Indiana Line však značka věnovala konstrukci vstupních terminalů zvýšenou pozornost: navzdory nenápadnému vzhledu jsou totiž vyrobené z nemagnetického kovu.

Oddělení signálů (středo)basové sekce, která pohlcuje velké množství výkonu, a citlivého vysokotónového měniče je velice žádoucí. O tom, jak zkreslení vysokotónového měniče negativně ovlivní kvalitu zvuku, není snad třeba nikoho přesvědčovat.

Použití dvouvodičového zapojení umožňuje lépe oddělit signál, který putuje do reproduktorů, odpovědných za zpracování jednotlivých pásem. Reproduktory (středo)basové a vysokotónové sekce mají odlišné vlastnosti a vůči signálu odlišné nároky. Při použití jednoduchého kabelu ovlivňuje signál proudící do wooferu ostatní pásma.

Bi-wiringové propojení všeobecně zlepšuje basy, přibývají detaily a jejich diferenciace. Podle názorů majitelů reprosoustav Indiana Line Tesi 661 víme, že registrují větší transparentnost a čistotu vysokých tónů. Bi-wiring také zpřesňuje stereo a lokalizaci nastroju a vokálů v nahrávce. Pocítí to zejména milovníci instrumentální hudby, respektive ji opravdu uslyší.

Zlepšení jednotlivých faktorů samozřejmě závisí na mnoha aspektech a liší se v závislosti na zvukovém řetězci a jeho jednotlivých komponentech. Nejjednodušší způsob, jak zjistit vliv bi-wiringu na zvuk vašich reprosoustav, je vyzkoušet ho. Je třeba si uvědomit, že jde o jeden z nejlevnějších způsobů, jak zlepšit kvalitu zvuku v audio sestavě.

Indiana Line Nota 260 X

Bi-wiring vs. bi-amping

Je dobré vědět, že k dispozici je také bi-ampingové připojení (bi-amping), které poskytuje ještě lepší oddělení a rozlišení signálu. Jeho podstata spočívá v užití dvou zesilovačů, které budí reprosoustavy (např. model Indiana Line Tesi 561). To znamená, že v daných reprosoustavách jsou nízkofrekvenční či středobasové sekce a vysokotónové měniče buzené ze samostatných zesilovačů.

Výhodou tohoto řešení je úplné oddělení jednotlivých částí zesilovaného signálu. Dvoukabelové („čtyřdrátové”) připojení znamená, že signály ze (středo)basové a vysokotónové sekce jsou zesilovány dvěma nezávislými zesilovači. Dosáhneme tak velmi dobrého oddělení wooferu, který odebírá ze zesilovače velký výkon. při tomto zapojení nemá na vysokotónový měnič žádný vliv, protože je buzený ze samostatného komponentu. Bi-amping přináší větší zvukovou čistotu a zvyšuje přesnost basů. Díky tomuto zapojení jsou také výkonové zesilovače méně zatěžovány.

Je třeba si ovšem uvědomit, že pro bi-amping budete potřebovat dva stereofonní zesilovače. Vzhledem k vysokým nákladům se toto řešení v domácích audio sestavách využívá jen zřídka. Má však výhody plynoucí z možností tvarování zvuku současným použitím zařízení s diametrálně odlišnými vlastnostmi (např. použití elektronkového zesilovače pro buzení vysokotónových měničů a výkonnějšího tranzistorového zesilovače pro „pohon” basů).

Indiana Line Nota 250 X

Bi-wiringové kabely

Při výběru reproduktorových kabelů pro bi-wiring je vhodné dodržovat stejné zásady jako v případě klasických reproduktorových kabelů.

Nejprve věnujte pozornost kvalitě vodiče. Nejlepší vodivost vykazuje stříbro, ale vzhledem k vysoké ceně si takové kabely pro bi-wiring zvolí jen málo uživatelů. Nejoblíbenější jsou kabely, jejichž žíly tvoří vodiče z bezkyslíkaté mědi OFC. Budou dobrou volbou nejen pro levné audio sestavy. Dobře fungují i v systémech vyšší třídy.

Pozornost se vyplatí věnovat také kvalitě konektorů. Měly by mít solidni konstrukci, která je zárukou dlouhé životnosti. Reproduktorové kabely by totiž měly sloužit dlouhá léta.

Při výběru reproduktorových kabelů nezapomeňte na to, abyste je nepořizovali zbytečně dlouhé, protože s délkou roste jejich útlum.

Jak připojit kabely?

Je na čase vysvětlit, jak bi-wiringové kabely správně připojit. Pokud jde o speciální set, poznáte ho podle dvou párů konektorů na straně reprosoustav. Odtud také pochází název – bi-wiring. První, co musíte před připojením těchto kabelů udělat, je odstranit propojky, které zkratují vstupní terminály. Jde o velmi důležitý krok, který zajistí, že elektrický signál bude skutečně rozdělený. Nyní stačí připojit všechny konektory do vstupních terminálů reprosoustav a výstupních terminálů zesilovače.

Indiana Line Tesi 261

Názory na bi-wiring

Téma kabeláže vyvolává v diskusích mezi audiofily vždycky velké emoce a podobně je tomu i v případě bi-wiringu, tedy propojení dvěma kabely. Mnoho uživatelů se ptá, zda má bi-wiring smysl.

Z ohlasů víme, že mnozí slyší rozdíl, který bi-wiring jejich audio sestavě přináší. Nejčastěji se pozitivní ohlasy týkají lepší stereofonie i kontroli zvuku. Setkáváme se však také s názory, že bi-wiring kvalitu zvuku nijak neovlivňuje.

Uživatelé poukazují i na to, že velký vliv na výsledek má kvalita použitých kabelů. Čím kvalitnější bi-wiringový reproduktorový kabel k zařízení připojíte, tím lepší výsledky můžete očekávat.

Je třeba si uvědomit, že největší proudové impulzy vznikají při reprodukci tónů z nejhlubších oktáv. Proto může být použití bi-wiringových kabelů markantnější při reprodukci elektronické a rockové hudby, nežli třeba při tichém poslechu jazzu či instrumentální hudby.

Doporučujeme však nepřistupovat nekriticky k názorům, které se objevují na internetových fórech. Mnohem lepší je ověřit si na vlastní uši, jak bi-wiring ovlivní kvalitu zvuku vaší audio sestavy. Můžete použít různé kabely a porovnat jejich vliv na kvalitu zvuku. Je třeba si uvědomit, že výsledek závisí nejenom na komponentech, ale také na citlivosti sluchu na změny. Proto se vlastní hodnocení může lišit od názorů, které si můžete přečíst o bi-wiring na internetu.

Indiana Line Tesi 561

Souhrn

Bi-wiringové kabely nejsou o mnoho dražší, nežli klasické kabely s jedním párem konektorů. Pokud váš model reprosoustav Indiana Line vybaven dvěma pary vstupních terminálů, podle našeho názoru se tato investice vyplatí. Zejména ti, kdo již dobře znají své reprosoustavy, mají příležitost si ověřit, nakolik se užití bi-wiringových kabelů projeví v basech a dalších aspektech zvuku.

Nezapomeňte, že pokud zjistíte, že bi-wiring je to, co hledáte, můžete se ještě více ponořit do zlepšování kvality zvuku. Dalším krokem může být implementace bi-ampingu do vaší audio sestavy.

Pokud naopak žádné rozdíly v kvalitě zvuku, která z užití bi-wiringu vyplývají, můžete se vždycky vrátit k původnímu způsobu propojení reprosoustav jedním kabelem.

Zpět na blog