Blog
Zpět na blog

Jak reprosoustavy v místnosti situovat?

Jedním z klíčových prvků ovlivňujících kvalitu zvuku je nejen správný výběr reproduktorů, ale také jejich správné umístění. Poradíme vám, na co si dát pozor a jak správně umístit reproduktory Indiana Line.

Jak reprosoustavy umístit? – obsah

  1. Reprosoustavy v konfiguraci 5.1
  2. V malé místnosti
  3. Stereofonní reprosoustavy
Nota 550 X

Jak situovat set reprosoustav v konfiguraci 5.1 – rozestavení reprosoustav v místnosti

Dislokace setu reprosoustav v konfiguraci 5.1 v místnosti má z hlediska zvuku velký význam. Vyplatí se ohlídat, aby jednotlivé reprosoustavy v domácím kině byly umístěny ve stejné vzdálenosti od diváka. Dalším důležitý aspekt představuje vhodná orientace reprosoustav vůči posluchači.

Tesi 661

V praxi to vypadá tak, že vpředu jsou tři reprosoustavy – dvojice hlavních reprosoustav a centrální reprosoustava – vzadu následují dvě efektové reprosoustavy a subwoofer, jehož správná pozice určuje spokojenost posluchače s basovým zakladem.

Podívejme se tedy, jaká je správná dislokace setu reprosoustav v konfiguraci 5.1 v místnosti.

Umístění předních reprosoustav

Nejdůležitější jsou v systémech domácího kina přední reprosoustavy na pozicích levého a pravého kanálu – ty tvoří libovolné podlahové reprosoustavy nebo většími stojanové modely, např. Indiana Line Diva 262 – a centrálním reprosoustava, jakou je Indiana Line Diva 752. Jejich úkolem je vytvořit v poslechové místnosti širokou zvukovou scénu, zprostředkovat dialogy a orientovat diváka v ději na obrazovce.

Nota 250 X

Boční reprosoustavy by měly být umístěny ve vzájemně vyrovnané vzdálenosti, stejně daleko od posluchače i od televizoru, což není vždy možné. Pokud nás kupříkladu omezují parametry poslechové místností, jež komplikují dodržení poměrné vzdálenosti, není nic ztraceno.

Nepatrné rozdíly může dobre vybavený AV receiver korigovat pomocí automatické kalibrace s měřicím mikrofonem, která prozkoumá akustiku místnosti a nastaví vše potřebné, aby tak minimalizoval disproporce, vyplývající z nerovnoměrného rozmístění reprosoustav.

Jak umístit centrální reprosoustavu

Centrální reprosoustava, jak už její název napovídá, by měla být umístěn uprostřed, přímo pod anebo nad televizorem. Je zodpovědná za dialogy, proto je její správná pozice nesmírně důležitá.

Nota 240

Přesun centrální reprosoustavy do strany by vedl k nepříjemným překvapením, zvuk by ztrácel na soudržnosti. Viděli bychom například herce uprostřed a jeho repliky by přicházely zleva nebo zprava.

Proto se vyplatí věnovat čas výběru správného modelu, například Indiana Line Diva 752 nebo Indiana Line Tesi 761, a následně jeho správnému umístění. Jen tak budeme mít jistotu, že dialogy budou perfektně slyšet a nebude třeba příliš zvyšovat hlasitost, abychom slyšeli, co herci říkají. Optimální umístění má zároveň vliv na lokalizaci zvukové scény.

Jak umístit efektové reprosoustavy

Důležitým prvkem domácího kina jsou také efektové reprosoustavy, umístěné nejčastěji za hlavním poslechovým místem. Jejich úkolem je zprostředkovat zvuky, jakými jsou například přelety letadla nebo ruchy v pozadí. Zvyšují tak pocit, že jsme obklopeni zvukem a dotvářejí strukturu vícekanálového panoramatu domácího kina.

Stejně jako v případě předních reprosoustav by měly být efektové reproduktory umístěny ve stejné vzdálenosti od sebe, což se projeví správnou lokalizací zvukové stopy. Je také dobré zajistit, aby efektové reprosoustavy nebyly umístěny přímo za diváky, ale směřovaly k nim ze stran. Vhodné modely představují například stojanové reprosoustavy Indiana Line Diva 262, Indiana Line Nota 260 X nebo menší monitory Indiana Line Tesi 241 či Indiana Line Nota 240 X.

Jak nastavit subwoofer

Indiana Line Basso

Pro zpracování basového pásma v domácím kině je nejvhodnější subwoofer, například Indiana Line Basso 880 nebo menší model Indiana Line Basso 840. Jak ho v konfiguraci 5.1 nastavit? Možností je několik a záleží na tom, jakého výsledku chceme dosáhnout:

1) Pokud preferujeme především hodně basů na úkor jejich přesnosti, pak můžeme subwoofer umístit do jednoho z rohů poslechové místnosti.

2) Pokud vyžadujeme hodně basů, které budou relativně přesné, můžeme subwoofer umístit blízko jedné z bočních stěn.

3) Pokud jsou naším cílem co nejpřesnější basy, i když zastoupené v menším objemu, vyplatí se umístit subwoofer poblíž poslechového místa, například přímo za pohovku nebo křeslo. Tím se u basů zvýší poměr přímých zvukových vln vůči jejich odrazům ode stěn poslechové místnosti a jejich reprodukce celkově zpřesní.

Druhá varianta bude zřejmě nejvýhodnější, samozřejmě pokud jsou k tomu v místnosti vhodné dispozice. Tento způsob nám zajistí, že správně nastavený subwoofer svým potenciálem optimálně doplní zvuk reprosoustav v nejnižším, z hlediska reprodukce nejobtížnější části akustického pásma.

Pomoci může i vhodná konfigurace subwooferu. Správné nastavení dělicího kmitočtu tak, aby měl komponent co nejméně práce – přiblíží kvalitu hudebního základu standardu, který známe z audiofilských hudebních systémů. Takový postup usnadňuje akustickou integraci basové jednotky do audio systému, ale přenáší větší odpovědnost na přední reprosoustavy. V takové situaci se vyplatí pečlivě vybírat vhodné modely, nabízejí se například Indiana Line Tesi 661, Indiana Line Tesi 561 nebo Indiana Line Diva 662.

Jak situovat reprosoustavy v malé místnosti

Hlavním aspektem, který ovlivňuje zvuk našeho audio systému, je správné umístění reprosoustav. Důležitou roli hraje nejen jejich vzdálenost ode stěn, ale také úhel, pod kterým jsou umístěny, což vyplývá z povahy činnosti membrán jednotlivých reproduktorů.

Tesi 261

Aktivní reproduktor rozhýbe vzduch, který se nachází před ním. Protože průměr jeho membrány a šířka ozvučnice jsou obvykle srovnatelné nebo větší než vlnová délka zpracovávaného zvuku, začne se reproduktor chovat spíše jako zvukový “reflektor”, který většinu zvuku posílá spíše dopředu nežli do stran.

Chceme-li zlepšit plochu zvukové scény, můžeme reproduktory optimálně umístit přímo dopředu. Zvýší se tak podíl zvuku odraženého od bočních stěn vůči zvuku, který k uším posluchače směřuje přímo z reproduktorů. Zvuková scéna se zřetelně “zvětší”, ale bude to za cenu mírného rozostření lokalizace hudebních nastroju a vokálů.

Pro příznivce komornějšího zvuku bude lepším řešením nasměrovat reprosoustavy tak, aby se jejich hlavní osy protínaly přímo před posluchačem. Zvuková scéna se soustředí blíže ke středu místnosti a zároveň se zlepší orientace fantomových zdrojů zvuku.

Jak umístit stereofonní reprosoustavy

Teoreticky intuitivní věc, kterou je správné umístění reprosoustav ve stereo sestavě, může být docela výzva. Proto se vyplatí dbát na několik základních zásad, například dodržet minimální vzdálenosti jak ode stěn (zejména v případě ozvučnic se zadním vyústěním bassreflexu), tak mezi oběma reprosoustavami (cca 1,7 metru). Měli bychom se určitě vyvarovat dislokaci reprosoustav v rozích místnosti.

Tesi 241

Kromě toho bychom měli reprosoustavy umístit ve správné výšce, aby osa vysokotónových měničů byla v úrovni uší posluchače. Dalším důležitým faktorem je zajistit, aby reprosoustavy byly umístěné v přiměřené vzdálenosti ode stěn a pracovaly v akusticky srovnatelném prostředí, např. podél stejné stěny.

Poslechovou místnost lze jen těžko akusticky optimalizovat, poslech hudby bude proto doprovázet dozvuk, závisející na vybavení místnosti. Abyste snížili odrazy zvukových vln na minimum, můžete interiér vybavit závěsy, které zatlumí boční stěny, a reprosoustavy umístit na koberec, který pomůže správnému šíření basů.

Nejlepším řešením však bude vybavit místnost policemi či regály zaplněnými knihami, případně kompaktními disky nebo gramofonovými deskami. Četné prohlubně v policích spolu se správně zvoleným obsahem zvuk rovnoměrně rozptýlí po celé poslechové místnosti. To je velmi žádoucí z hlediska vytvoření široké zvukové scény s přirozeným projevem nástrojů. Tento koncept ovlivní případný dozvuk nebo dokonce ozvěnu, která je přítomná v prázdné místnosti, ještě účinněji, než kupříkladu zatlumení stěn závěsy.

Vyladěná akustika poslechové místnosti je významným příspěvkem ke kvalitnímu zvuku cele sestavy komponentů. Pokud máte další otázky, navštivte některého z autorizovaných prodejců reprosoustav Indiana Line, kde vám odborníci pomohou s výběrem správných reprosoustav.

Zpět na blog